Skip to content

Flowrox Smart Filtration soveltuu kaikille suodattimille

Flowrox Smart Filtration on avaimet käteen -ratkaisu, joka mahdollistaa suodatusprosessin reaaliaikaisen etäseurannan ja auttaa tuotannon optimoinnissa sekä vikojen kartoittamisessa. Smart Filtration hyödyntää olemassa olevaa hallintajärjestelmää sensoreineen. Suodattimet yhdistetään Flowrox Malibu™-verkkoportaaliin Smart Cube™-tiedonkeruujärjestelmän kautta.

Flowrox Smart Filtration voidaan asentaa mihin tahansa suodattimeen. Malibu-portaalin avulla voidaan tuottaa erilaisia automaattisesti päivittyviä raportteja eri käyttäjäryhmille. Smart Filtration -palvelu mahdollistaa myös erillisten suodattimien vertailun.

Palvelu on suojattu SSL/TSL-suojauksella. Samaa teknologiaa käytetään esimerkiksi verkkopankeissa. Laitteistopohjainen virtuaalinen erillisverkko (VPN) ja fyysinen palomuuri eristävät suodattimen logiikan (PLC) julkisesta verkosta. Laitoksen ohjausjärjestelmän (DCS) integraatio ei ole välttämätöntä, mutta se voidaan toteuttaa pyydettäessä.

Smart Filtration tarjoaa tietoa tuotantomäärästä ja prosessista

• Nopea analyysi tuotantomäärästä ja prosessin kulusta
• Eri suodattimien keskinäinen vertailu
• Prosessilaitteiden seuranta ja kuluraportointi

Käytön seuranta

• Havainnolliset aikajanat käyttöasteesta
• Raportti yleisimmistä hälytyksistä ja tuotannon seisokeista
• Raportit valituilta ajanjaksoilta sekä valituista mittareista

 

Yksityiskohtainen näkymä suodatusprosessista Flowrox Malibu-portaalissa.

 

Smart Filtration – Käytännön esimerkkejä:

  • Kuivauksen ongelmakohdat voidaan havaita seuraamalla ilmankulutuksen poikkeamia.
  • Kuivausvaiheen tehokkuutta arvioidaan seuraamalla paineen muutoksia. Jopa mahdolliset kakun halkeamat ovat havaittavissa painekäyristä.
  • Kangas- ja kalvorikot pystytään ennakoimaan aikaisessa vaiheessa seuraamalla kakun kosteutta, veden kulutusta sekä suodoksen sameutta ja sähkönjohtokykyä.
  • Havainnoimalla mittauksia kangas- ja kalvorikoista sekä ritilöiden tukkeutumisesta vältetään tuotannon hidastuminen, kakun kosteuden nousu ja suodattimen levyjen vääntyminen.
  • Reaaliaikainen prosessinäkymä näyttää odotusaikojen pituudet ja sen miksi suodatin odottaa (liete, ilma, kuljetin tms.). Odotusaikojen syitä seuraamalla voidaan kehittää suodatusprosessin tehokkuutta.

Tärkeimmät suorituskykymittarit (KPI) on kerätty kaikki yhteen näkymään. Näet suodatusprosessin tilanteen yhdellä silmäyksellä.

Hyödyt ja ominaisuudet

Parempi suorituskyky

Ennakoimattomat tuotannon seisokit vähenevät

Nopea vianmääritys

Ylläpidon ja huollon kustannussäästöt

Haluatko kuulla lisää?

Täytä yhteydenottolomake

tai ota yhteyttä Simoon ja kysy lisää :

Rounela, Simo
Sovelluspäällikkö, Digitaaliset Palvelut
Puh: 040 839 0015
simo.rounela@flowrox.com

testing
NOTE: Flowrox sells valve and pump businesses to Neles
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles