Skip to content

Ilmastimista ratkaisu suotovesialtaan ongelmiin

Jätehuoltoyhtiöllä oli ongelmia suotovesialtaan häiritsevän hajun ja jäätymisen kanssa. Flowrox toimitti ja asensi laitokselle älykkään ilmastusjärjestelmän. 

Ilmastimet on varusteltu edistyneellä automaatiolla, jotta suorituskyky saadaan optimoitua ja toiminnan seuranta on helppoa. Järjestelmän asennuksen jälkeen aiempi paha haju on poissa ja suotovesiallas pysyy sulana myös talvella.

  • Asiakas: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy
  • Tuotteet: 5 kpl 1,5 kW kelluvaa Flowrox-ilmastinta
  • Käyttökohde: Veden ilmastaminen suotovesialtaassa
industrial-wastewater-aeration-Flowrox

Flowrox-ilmastimet eliminoivat alhaisen happitason aiheuttamat hajuhaitat.

Ratkaisu hajuhaittoihin

Laitoksella oli ennestään hyvät kokemukset Flowroxin automaatiojärjestelmän suunnittelusta ja asennuksesta pumppaamolle. Seuraava haaste oli pyrkiä vähentämään suotovesialtaalta syntyviä hajuhaittoja ja parantamaan altaan tilaa. Ratkaisuna Flowrox suositteli, ja myöhemmin toteutti älykkään ilmastusjärjestelmän asentamisen. Se koostuu viidestä 1,5 kW:n Flowrox-ilmastimesta. Järjestelmän käyttöönoton jälkeen hajuongelmat ovat hävinneet ja allas pysyy sulana koko talven. Hapettuminen on myös parantanut suotovesialtaan lähtevän veden laatua.

Automaattiset puhdistussyklit

Flowrox-ilmastimet on integroitu älykkääseen automaatiojärjestelmään. Ilmastimien toiminta on automatisoitu ympäristön lämpötilan mukaan. Järjestelmään kuuluu myös automatisoitu puhdistussykli, jossa ilmastimen juoksupyörän pyörimissuuntaa vaihdetaan määräajoin. Flowrox Malibu -portaalin kautta laitoksen henkilökunta voi saada reaaliaikaista tietoa ilmastimien suorituskyvystä esim. älypuhelimen tai tietokoneen avulla. Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa. Ilmastimien toiminnan ja kunnon seuranta on nopeampaa ja helpompaa kuin koskaan ennen.

aerators automation system Flowrox

Online-näkymä toistaa laitoksen todellisen ympäristön 3D-mallin avulla. Datan ymmärtäminen ja seuranta on helppoa.

 

Asiakkaamme: Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy vastaa yhdeksän ympäröivän kunnan jätteiden kierrätyksestä ja hyödyntämisestä. Jätteenkäsittelylaitoksissa kaatopaikan suotovedet kerätään suotovesialtaaseen, josta ne pumpataan kunnalliseen jätevedenpuhdistamoon.

 

 

Tärkeimmät edut

Alhaisen happitason aiheuttamien hajuhaittojen eliminointi

Jäätymisen esto

Etävalvonnan mahdollistama työajan säästö

Veden laadun parantuminen

testing