Skip to content

Flowrox-pumput osana suodatusprosessia yli 8 vuoden ajan

Pumppujen huollettavuus parantaa prosessin luotettavuutta

Terrafame Oy on valmistaa pääosin nikkeliä ja sinkkiä bioliuotus-menetelmällä kaivoksellaan Sotkamossa. Elokuussa 2015 Terrafame otti omistukseensa konkurssiin joutuneen Talvivaara Sotkamo Oy:n kaivostoimintaluvat ja toiminnan. Terrafame jatkaa kaivostoimintaa Sotkamossa.

Kahdeksan Flowrox LPP-T65-pumppua ovat olleet toiminnassa Terrafamen kaivoksella tuotannon alusta alkaen eli lähes kahdeksan vuotta. Kaivos on käynyt läpi omistajamuutoksen, jonka myötä metallin tuotanto taukosi joksikin aikaa. “Flowrox LPP-T-pumput voivat olla linjassa käyttämättöminä pitkiäkin aikoja kunhan pumput huuhdellaan ja paininpyörän letkuun kohdistama puristus löysätään. Kun tuotanto aloitetaan uudelleen, pumput toimivat taas luotettavasti täydellä kapasiteetilla ympäri vuorokauden”, kertoo Flowroxin aluemyyntipäällikkö Matti Saloranta. “Letkupumppumme on suunniteltu jatkuvaan käyttöön. Pumppuja voidaan ajaa vaikka kuivana ilman ylikuumenemisen riskiä”, Saloranta lisää.

“Olemme olleet tyytyväisiä Flowrox-pumppuihin. Ne ovat helppoja ja huolettomia operoida”, sanoo Terrafamen kenttähuollon vastuuasentaja Jarmo Juutinen. Metallitehtaan kahdeksan Flowrox LPP-T65 -letkupumppua syöttävät Outotec Larox RB-SV -nauhasuodattimelle kakunpesuvettä. Nauhasuotimet on suunniteltu säästämään prosessivettä. Kankaan pesuvesi kierrätetään takaisin prosessiin imulaatikoiden kautta, joista vesi pumpataan takaisin kakunpesuun. ”Pumput eivät ole kriittisessä osassa prosessia, mutta silti niiden täytyy toimia ilman yllätyksiä, toteaa Juutinen.

Koulutukset asentajille ja pumppuhuolto

Juutinen on työskennellyt kaivoksella yhdeksän vuotta eri tehtävissä. Hän tuntee hyvin sekä prosessin että Flowroxin venttiilien ja pumppujen toiminnan osana prosessin hallintaa. ”Pumput ovat helppoja käyttää. Silti koulutus on aina tarpeen, jotta prosessista voidaan saada kaikki teho irti”, Juutinen kertoo.

Huolto ja ylläpito ovat avainasemassa prosessin tuottavuudessa ja laitteiden käyttöiän maksimoinnissa. Vaikka Flowrox-tuotteet ovat helppokäyttöisiä, on tuotekoulutus usein paikallaan. Flowrox järjesti venttiilien huoltotoimenpidekoulutuksen Terrafamen asentajille Sotkamossa. ”Osallistuimme Flowroxin koulutukseen oppiaksemme lisää pumpuista, niiden operoinnista, letkunvaihdosta ja laakeroinnista“, Juutinen kertoo. Pumppujen huoltotoimenpiteet koostuvat pääosin letkunvaihdoista. ”Muutamia kertoja olemme joutuneet vaihtamaan laakerointeja, mikä on johtunut siitä, että prosessia on ajettu vielä letkun rikkoutumisen jälkeenkin. Meillä pumppujen letkujen ikä vaihtelee, mutta keskimäärin vaihtoväli on noin kuusi kuukautta”, Juutinen lisää.
“Resurssien tehostamiseksi olemme käyttäneet Flowroxin pumppuhuoltopalvelua. Pumppu toimitetaan meiltä Sotkamosta Flowroxin tehtaalle Kouvolaan, jossa se huolletaan. Huollon jälkeen pumppu palautetaan meille. Meillä ei aina ole oikeita osia ja tiloja, joissa pumpun huolto olisi mahdollista, joten tällaisen palvelun käyttö sopii meille hyvin”, Juutinen toteaa.
“Jos kyseessä on kriittinen osa prosessia, Flowrox tarjoaa tarvittaessa varapumpun huollon ajaksi”, kertoo huoltopäällikkö Tero Tiukkanen Flowroxilta.

Helppoja käyttää ja huoltaa

Flowrox-pumput soveltuvat erinomaisesti jähmeiden, kiteytyvien, syövyttävien ja kuluttavien väliaineiden käsittelyyn. Lietteen sakeuden vaihtelu ei vaikuta pumpun toimintaan. “Käyttäjän näkökulmasta Flowrox-pumput ja -venttiilit ovat helppoja käyttää ja huoltaa. Pumpattavan pesuveden viskositeetti ja kiintoainepitoisuus vaihtelee, eikä pumppuja käytetä jatkuvasti vaan aina välillä prosessi täytyy pysäyttää”, Juutinen kertoo.

“Toinen selkeä etu Flowrox LPP-T-pumpuissa on mahdollisuus käyttää pumppua molempiin suuntiin, jolloin pumpun rakenne estää väliaineen takaisinvirtauksen. Nämä ovat hyödyllisiä ominaisuuksia prosessissa, mikäli pumppu täytyy aina välillä pysäyttää,” lisää Saloranta.

Letkuventtiilit jumiutuvien palloventtiilien tilalle

“Terrafamen työntekijänä koen tuotantomme edistyvän, ja meillä on vahva usko omaan tekemiseemme. Olemme tehneet muutoksia prosessissa ja olemme muun muassa korvanneet monet palloventtiilit letkuventtiileillä välttääksemme linjojen jumiutumista. Erityisen hyvin letkuventtiilit sopivat vain ajoittain käytössä olevalle sinkkiprosessin talteenoton viskoottisille sinkkilietteille, jotka jämähtävat helposti putkilinjaan,” Juutinen kertoo.

”Letkuventtiileissämme ainoastaan letku on kosketuksissa väliaineen kanssa. Ratkaisu on optimaalinen haastavissa kohteissa, kuten sinkkiä sisältävillä lietteillä, jotka usein aiheuttavat putkistojen ja venttiilien tukkeutumista. Jos kiintoainetta kertyy letkun seinämään, vastapaine pumppauksessa kasvaa. Venttiiliä käytettäessä letkuun kiinnittyvä materiaali rikkoutuu ja irtoaa pois sisäpinnalta ja näin venttiili pysyy toimintakykyisenä ja täysaukkoisena”, Saloranta kertoo. “Letkuventtiilit ovat käyttäjäystävällisiä, mikä on meille huoltomiehille erittäin tärkeää”, Juutinen jatkaa.
“Haastavinta työssäni ovat suuret venttiilit ja niihin käsiksi pääsy, ahtaat työskentelytilat ja asennot. Meidän työmme on likaista ja pölyistä. Jos voimme käyttää helppohuoltoisia laitteita, niin ehdottomasti käytämme”, sanoo Juutinen. Asentajien työkuormaa voidaan pienentää lähettämällä venttiilit ja pumput huoltoon Flowroxille. ”Me tarjoamme asiakkaan tehtaalla ja tehtaan ulkopuolella tapahtuvia huoltopalveluita”, Tiukkanen lisää.
Voin suositella Flowroxin pumppuja ja venttiilejä myös muille metallintuottajille. Parasta yhteistyössämme ovat olleet koulutukset täällä Sotkamossa ja Lappeenrannassa. Jokaiseen huoltoon liittyvään kysymykseeni venttiilien ja pumppujen luotettavuudesta tuotannossa olen saanut vastauksen”, kertoo Juutinen.

Tärkeimmät edut

Toiminnassa 24/7 jopa pitkien tuotantoseisokkien jälkeen

Jatkuva käyttö ilman ylikuumenemista

Vähän kuluvia osia

Mahdollisuus pumpata molempiin suuntiin

Helppo käyttää ja huoltaa

Pumppuhuoltopalvelut

testing
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles