Skip to content

Flowroxin PC-pumput peittoavat kilpailijansa

PC-pumput jäteveden käsittelyssä. Deer Island huomasi kilpailijan pumppuja käyttäessään, että staattoria vaihdettaessa oli aina vaihdettava myös roottori. Laitoksessa on vaihdettu vain kaksi roottoria sen jälkeen, kun Flowroxin PC-pumput otettiin käyttöön toukokuussa 2014. Käyttäjät arvostavat Flowroxin pumppujen hiljaista käyntiä. Flowroxin PC-pumput toimivat alemmalla kierrosluvulla (140 RPM verrattuna 300 RPM:ään) kuin kilpailijan pumput ja tuottavat samalla huomattavasti nopeamman keskimääräisen virtauksen (keskimäärin 248 GPM verrattuna keskimäärin 172 GPM:ään). Laitos pyysi Flowroxia pidentämään staattoreiden käyttöikää, ja se pitenikin 5–8 viikosta 6–8 kuukauteen. Vuosittaiset huollon kustannussäästöt ovat lähes 100 000 dollaria suuremmat kuin käytettäessä kilpailevia epäkeskoruuvipumppuja.

Flowroxin staattorit kestivät 5–8 viikkoa, mikä oli vain hieman enemmän kuin kilpailijoilla. Laitos muutti staattorin kovuusmittaria yhteistyössä Flowroxin insinöörien kanssa, jolloin staattorin käyttöiäksi tuli Deer Islandilla 6–8 kuukautta.

EL-sarjan epäkeskoruuvipumput ovat parhaimmillaan vaativissa veden- ja jätevedenkäsittelyn sekä kunnallisen jätevesitekniikan käyttökohteissa. Imuputkessa on huoltoluukut, joten tukkeutumat on helppo poistaa. EL-sarjan epäkeskoruuvipumput toimivat parhaiten alhaisen paineen sovelluksissa ympäristösovelluksille tyypillisillä suurilla virtausnopeuksilla. Saatavilla on neljä eri kokoa: EL50, EL100, EL200 ja EL330 , kaikkiin saatavissa valinnainen runko.

Flowroxin EL-sarjan epäkeskoruuvipumppujen hyötyjä ovat:

  • helppo asennus, sujuva toiminta ja nopea huolto
  • helppo tukkeutumien poisto huoltoluukkujen kautta
  • pienet elinkaarikustannukset
  • suuret virtausnopeudet
  • alhaisen paineen sovellukset

Tärkeimmät edut

Pumppaustehokkuus lisääntyy

Laadukas huoltopalvelu

Huomattavat säästöt ylläpitokustannuksissa

testing