Skip to content

EKJH:n pumppaamolle toimitettiin älykäs avaimet käteen -ratkaisu

Etelä-Karjalan Jätehuollon (jatkossa EKJH) pumppujen toiminnan seuranta tapahtuu nyt etänä verkossa Flowrox MalibuTM —käyttöliittymän avulla. Malibu-valvonta- ja automaatiojärjestelmä kerää ja analysoi EKJH:n pumppausaseman tietoa ja tuo sen käyttäjän saataville minkä tahansa kannettavan laitteen kautta. Käyttöliittymän näkymä on täydellinen kopio jätelaitoksen pumppaamosta. Paikan päällä tehtävien tarkastusten sekä kynällä ja paperilla tehtävien muistiinpanojen aika on nyt ohi.

Tasaisen virtauksen varmistaminen jätelaitoksen pumppaamolta kaupungin jätevedenkäsittelylaitokselle on yksi EKJH:lle asetetuista vaatimuksista. EKJH on jätteenkäsittelylaitos, jonka vastuulla on yhdeksän kunnan jätehuolto. Jätehuoltoalue on niin suuri, että henkilökunta käyttää autoja liikkuakseen paikasta toiseen alueen sisällä. Pumppuasema on erillinen rakennus, josta ohjataan kahdeksan pumpun toimintaa. Asemalla on oma automaatiojärjestelmä, joka varmistaa tasaisen jäteveden virtauksen ja kerää tietoa muun muassa ympäristöraportointia varten. Aiemmin käytössä olleen järjestelmän vikaannuttua EKJH:n pumput jatkoivat pyörimistä, mutta seuranta jouduttiin hoitamaan manuaalisesti. Henkilökunnan täytyi käydä pumppuasemalla ja kerätä tiedot käsin paperille, mikä vei ylimääräistä aikaa.

Järjestelmän vikaannuttua EKJH:lle täytyi löytää korvaava automaatiojärjestelmä. Vertailun lopputuloksena EKJH valitsi Flowroxin Digitaaliset palvelut. Ratkaisu sisälsi uuden automaatiolaitteiston, asennukset, Malibu-käyttöliittymän ja loppukäyttäjien koulutuksen. Malibu on verkossa toimiva etäkäyttöliittymä, joka on räätälöity jokaiselle prosessille erikseen. Näkymä on 3D-mallinnus kohteesta ja vastaa ulkonäöltään täysin oikeaa pumppausasemaa. Käyttäjäystävällisen portaalin avulla järjestelmää on mahdollista seurata ja analysoida mistä tahansa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.

Erinomaista palvelua

EKJH:n täytyi ensin löytää korvaava automaatiojärjestelmä. ”Valitsimme Flowroxin, koska he tarjoavat meille parasta palvelua,” kertoo EKJH:n aluevastaava Sami Huotari. ”Flowroxin asiantuntijat vierailivat paikalla useita kertoja ja tutkivat huolellisesti pumppausaseman ja edellisen automaatiojärjestelmän. He kuuntelivat toiveitamme tarkkaan. Sen lisäksi, että he toimittivat mitä me toivoimme, he myös ehdottivat mitä meidän kannattaisi tehdä kehittääksemme pumppuaseman toiminnan analysointia ja tiedon keräämistä. Alun tapaamisten jälkeen, kun kaikki oli saatu sovittua, minun ei tarvinnut tehdä juuri mitään. Flowrox tarjosi avaimet käteen -ratkaisun meidän ongelmaamme.”

Flowroxin tavoite on tarjota täydellinen ratkaisu. ”EKJH:n tapauksessa me ohjelmoimme ja asensimme automaatio-järjestelmän. Sähköasennuksiin käytimme aliurakoitsijaa. Asiakkaan ei tarvitse miettiä, kuka tekee sähköasennukset, putkityöt, ohjelmoinnin tai  projektinhallinnan. Haluamme säästää asiakkaan aikaa ja tarjota ratkaisun, joka tulee kokonaisuudessaan yhdestä paikasta, yhdeltä yritykseltä,” lisää Tero Ahonen, Digitaalisten Palveluiden kehityspäällikkö Flowroxilta.

Pumpun käyttö on vain klikkauksen päässä

Yksi uuden automaatiojärjestelmän päätehtävistä on kerätä tietoa pumppuaseman toiminnasta (esim. pumpatun jäteveden määrä). Aiemman automaatiojärjestelmän aikana kerätty tieto oli siinä määrin vaillinaista, että Sami Huotari joutui käymään pumppuasemalla säännöllisesti tarkastamassa tiettyjä asioita manuaalisesti. Kun järjestelmä rikkoutui, tilanne huononi entisestään.

Uusi automaatiojärjestelmä on yhdistetty Malibu-verkkoportaaliin. Automaatiojärjestelmän keräämä tieto on nähtävissä Malibussa, samoin kuin reaaliaikainen pumppausaseman tilanne. ”Nyt näen kaiken läppäriltäni tai älypuhelimesta. Ei ole tarvetta enää ajaa pumppuasemalle ja lukea tietoja manuaalisesti jokaisesta pumpusta erikseen. Voin avata tietokoneen ja parin klikkauksen jlkeen saan valmiin raportin tilanteesta. Malibu säästää aikaa ja vaivaa,” kertoo Huotari.

Vikojen ennakointia ja toiminnan optimointia Malibun avulla

Uudistuksen myötä saavutettiin tärkeä kehitysaskel: Vikojen automaattinen raportointi ja ennakointi. Malibu toimittaa käyttäjälle automaattisia sähköpostitiedotteita ennakolta määriteltyjen kriteerien pohjalta. Tiedotteet auttavat ennakoimaan prosessin ongelmia ja välttämään vakavia laiterikkoja. ”En ole vieraillut pumppaamolla aikoihin, kun aiemmin piti käydä siellä säännöllisesti. Nyt näen kaiken tarvittavan tietokoneelta tai puhelimelta. Ei tarvitse edes kirjautua Malibu-portaaliin, kun hälytykset tulevat suoraan sähköpostiini,” lisää Huotari.

Pumppausaseman hulevesitankit on sijoitettu aseman alle. Erityisesti keväällä lumien sulamisen aikaan pinnan taso voi nousta nopeasti, jos pumppuja ei ole säädetty oikein. Flowrox suositteli lisäämään taajuusmuuttajan tasausaltaan pumppuun, jotta vältyttäisiin vesitankin ylivuodolta. Taajuusmuuttaja kontrolloi pumpun ulosmenovirtaa kulloisenkin pinnan tason mukaan. Jos veden pinta yhtäkkiä nousee yli määritellyn rajan, se säätää pumpun automaattisesti pumppaamaan nopeammin. Malibu lähettää tiedot jokaisesta muutoksesta sähköpostiin. Automaattiset säädöt ovat todella tärkeitä, sillä ne vähentävät suurten vahinkojen ja rikkoutumisten todennäköisyyttä. ”Ilman Malibua huomaisin vasta paljon myöhemmin, jos jokin on vialla. Pumput jatkaisivat pumppaamista ja saattaisivat mennä tukkoon, mikä aiheuttaisi häiriötä vesilaitokselle kulkevaan virtaukseen. Tämä voisi johtaa tarpeettomaan huoltokatkokseen,” kertoo Huotari.

Flowrox tukee ja kehittää järjestelmää myös asennuksen jälkeen

Flowroxin asiantuntijat tarkkailevat EKJH:n pumppaamoa myös asennuksen jälkeen. Näin toimintaa voidaan kehittää ja optimoida edelleen. Malibu hyödyntää ja analysoi tietoa käyttäen hyväksi koneoppimista. Analyyseja voidaan muokata erilaisiin prosesseihin sopivaksi ja jokaisen prosessin virheet voidaan ennustaa tarkkaan. ”Kun asensimme Malibun EKJH:n pumppaamolle, saimme tietoa siitä, kuinka virtaus todella käyttäytyy. Nyt voimme kehittää pumppaamon toimintaa entisestään. Hyvä esimerkki oli, että tasausaltaan pumpun nopeutta voitiin normaalitilanteessa pudottaa. Tämä pieni säätö varmistaa tasaisemman virtauksen EKJH:lta jätevedenpuhdistamolle, mikä on erittäin tärkeää,“ Ahonen kertoo.
Järjestelmän asennuksessa ei ole ollut mitään teknisiä vaikeuksia, mutta kehittäminen jatkuu yhä. EKJH:n tapauksessa huollon ennakointia voidaan kehittää esimerkiksi lisäämällä erilasia sensoreita. Flowroxilla on yli 40 vuoden kokemus virtauksenhallintaratkaisuista ja pyrkimyksenämme on parhaiden pitkän aikavälin ratkaisujen tarjoaminen ja kumppanuus asiakkaidemme kanssa.

Tärkeimmät edut

Täydellinen avaimet käteen -ratkaisu

Tukea ja kehitysehdotuksia myös asennuksen jälkeen

Suorituskykytiedot verkkoportaalista

Käyttäjäystävällinen automaatiojärjestelmä

Yleiskuva ja mahdolliset ongelmat helposti nähtävillä

testing