Skip to content

LPP-pumput toimivat hyvin kunnallisessa jäteveden käsittelylaitoksessa

Nashua New Hampshire on yksi Yhdysvaltojen monista kaupungeista ja kunnista, jotka ovat valinneet Flowrox-teknologian heikompien pumppaustekniikoiden tilalle.

Annostelupumput ovat erinomaisia jäteveden käsittelyssä

Nashua New Hampshiressa sijaitseva jätevesilaitos hankki useita vuosia sitten kaksi peristalttista LPP-D25-annosteluletkupumppua desinfioinnissa käytettävän natriumhypokloriitin säätöä varten ja neljä peristalttista tarkkuusannostelupumppua natriumbisulfiitin ja natriumhypokloriitin pumppausta varten. Flowrox-tarkkuusannostelupumput ovat erittäin monipuolisia ja täysin varusteltuja, niissä on myös IIoT-valmius.

LPP-D-pumppuihin tilattiin erityinen Halar-pinnoite suojaamaan syövyttävältä natriumhypokloriitilta siltä varalta, että letku vikaantuu. Niissä on myös vuotoanturi, joka sulkee pumpun letkun vikaantuessa, ja integroitu vaihtuvanopeuksinen moottori 4–20 mA:n ohjausjännitteellä.

Flowrox pumpuilla vakautta virtauksiin ja mittaukseen

”Flowrox-pumput toimivat tasaisesti monenlaisten olosuhteiden virtaus- ja mittaustehtävissä, ja niiden energiantarve on jatkuva”, sanoo asiakas. ”Pumput kestävät myös voimakasta vaihtelua imulinjan imukorkeudessa ja viskositeetissa. Lisäksi ne ovat erittäin käyttäjäystävällisiä”, hän jatkaa.

Flowroxin kehittämissä peristalttipumpuissa yhdistyvät älykkäät toiminnot ja loistavat ominaisuudet. Toinen merkittävä etu on se, ettei peristalttipumpuissa tapahdu kaasunpoistoa tyhjiössä kesäkuukausina, kuten muunlaisissa pumpputyypeissä.

Flowrox valittiin laitetoimittajaksi tarkkuusannostelupumppujen ylivertaisen pumppaus- ja säätötekniikan ansiosta. Tekninen konsultti, Nashua New Hampshiren kaupungin viranomaiset ja urakoitsija pääsivät yhteisymmärrykseen Flowrox-pumppujen tilaamisesta ja käyttämisestä. Flowrox voitti teknisten ja kaupallisten meriittiensä sekä pitkäaikaisten operatiivisten hyötyjensä perusteella.

Nämä pumput ovat toimineet virheettömästi ilman käyttökatkoja maaliskuusta 2008 alkaen.

Tärkeimmät edut

Käyttäjäystävällinen

Vähemmän rajoituksia tai mahdollisia ongelmia verrattuna esim. kalvopumppuihin.

Ei tarvetta suuntaventtiileille

Letkun puristumiskohta toimii itsepuhdistuvana suuntaventtiilinä ilman tukkeutumisriskiä, jolloin virtaus voi kulkea vapaasti ilman höyrylukon mahdollisuutta.

Vakaat virtaus- ja mittausominaisuudet

Poistolinjan painevaihtelut eivät vaikuta lähtevään virtaukseen.
testing