Skip to content

Korroosionkestävää teknologiaa - kemianteollisuus

Kemikaalien tuotannossa käytetään usein hankaavia aineita, kuten titaanidioksidia, maaleja ja kalkkilietettä, sekä erittäin syövyttäviä kemikaaleja. Flowrox on toimittanut satoihin laitoksiin ympäri maailman yli 20 000 venttiiliä ja pumppua tehostamaan kemianteollisuuden prosesseja. Kemianteollisuuteen tarkoitettua Flowrox-suodatintekniikkaa edustavat Flowrox Filter Press™ ja Ceramic Disc Filter™.

Asiakkaan haasteet

Kemianteollisuudessa käytettävät väliaineet ovat usein kuluttavia tai syövyttäviä tai jopa molempia. Sekä korroosiota että kulutusta kestävien laitteiden valinta voi olla vaikeaa. Hankaavat hiukkaset ja korkea virtausnopeus aiheuttavat jatkuvaa huollon tarvetta ja toimintaongelmia tavallisille virtauksensäätölaitteille, mikä johtaa väistämättä lisäkuluihin ja seisokkeihin. Oikean valinnan merkitys korostuu etenkin erittäin hankaavien aineiden, kuten titaanidioksidin ja vastaavien hankaavia hiukkasia sisältävien kemikaalien, yhteydessä.

Syövyttävissä ympäristöissä kemikaalien valmistajat saattavat turvautua kalliisiin erikoismetalliseoksiin säilyttääkseen prosessiolosuhteet hyväksyttävällä tasolla. Tällöin kokonaiskustannukset nousevat helposti todella korkeiksi. Kuten muissakin suodatusprosesseissa, on tärkeää optimoida suodattimien toiminta parhaita mahdollisia tuloksia varten. Muutoin syntyy nopeasti ei-toivottuja seisokkeja ja huoltotarpeita. Lisäksi kemiallisiin prosesseihin kuuluva suodatus muuttuu turvattomammaksi.

Flowrox-ratkaisu

Flowroxin virtauksensäätöratkaisut on tehty kestämään vaativia kemianteollisuuden prosessiolosuhteita.

Hiukkasia ja jauheita sisältävien väliaineiden kuluttava vaikutus kohdistuu ainoastaan letkuun. Tällaisissa prosesseissa on suuri etu, että vain yksi kulutuksenkestävä osa on kosketuksissa väliaineen kanssa. Tämä vähentää ratkaisevasti varaosien kulutusta, huoltotöitä ja seisokkeja.

Flowroxin käyttämät elastomeerit ovat erinomaisen kestäviä, käsiteltiinpä sitten ferrikloridia, natriumhypokloriittia, suolahappoa tai muita kemikaaleja ja kemiallisia seoksia. Useimmille kemikaaleille löytyy sopiva elastomeerimateriaali.

Flowrox-kammiosuodattimen erinomaisen prosessisuunnittelun tuloksena on täysin automaattinen ja häiriötön toiminta. Kaikki materiaalit ovat erityisen kestäviä ja suunniteltu käytettäviksi vaativissa käyttökohteissa. Keraaminen Flowrox-kiekkosuodatin suodattaa erittäin tehokkaasti vähäisellä energiankulutuksella. Jatkuvatoiminen suodatin toimii suurella tuotantokapasiteetilla ja kustannustehokkaasti.

Flowrox-suodattimien mahdollisia kemiallisia käyttökohteita ovat seuraavat:

Flowrox FP -kammiosuodatin

  • Kiillotus
  • Jätevesivirrat
  • Energiametallit*

Keraaminen Flowrox CD-kiekkosuodatin

  • Kvartsihiekka
  • Fosfori*
  • Fosfaatit*

*Määräytyy käytettävien luokittelustandardien mukaan.

testing
NOTE: Flowrox sells valve and pump businesses to Neles
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles