Skip to content

Virtauksensäätöratkaisut sementin käsittelyyn - rakennusteollisuus

Sementti on luonnostaan hankaava ja kuluttava aine, mikä on haaste prosessin kaikissa vaiheissa. Flowroxin kulutusta kestävät lietepumput, säätöpumput ja sulkuventtiilit sopivat siksi erinomaisesti sementtiteollisuuteen.  Flowrox on toimittanut yli 5 500 laitetta tehostamaan prosesseja sadoissa sementtitehtaissa.

Asiakkaan haasteet

Prosessien tehokkuus päätetään jo peruskomponenttivalinnoissa. Aluksi hyvältä ja edulliselta vaikuttava virtauksensäätölaite voi nopeasti aiheuttaa suuria huoltokuluja ja tuotantoseisokkeja. Oikean valinnan merkitys korostuu etenkin erittäin hankaavien aineiden, kuten sementtijauheen, sementtilietteiden ja seosainekemikaalien, kanssa.

Sementtiä on tyypillisesti hankala käsitellä jopa matalalla prosessipaineella. Hankaavat hiukkaset ja korkea virtausnopeus aiheuttavat jatkuvaa huollon tarvetta ja toimintaongelmia tavallisille virtauksensäätölaitteille, mikä johtaa väistämättä lisäkuluihin ja seisokkeihin.

Flowrox-ratkaisu

Pitkällä aikavälillä on välttämätöntä, että virtauksensäätölaitteet toimivat luotettavasti. Näin kokonaiskustannukset pysyvät alhaisina koko käyttöiän ajan. Myös varaosien tarve, huoltokustannukset ja seisonta-ajat voidaan minimoida. Flowroxin tehokkaat pumput ja venttiilit on suunniteltu kestämään sementtiprosessien vaativia olosuhteita. Virtauksensäätötuotteet on suunniteltu kestämään kovaa kulutusta, jota hiukkasia ja jauheita sisältävät hankaavat aineet aiheuttavat. Kuluminen kohdistuukin ainoastaan Flowroxin letkuventtiilien ja letkupumppujen letkuun.

Flowroxin virtauksensäätötuotteet sopivat erinomaisesti muun muassa seuraaviin märkiin ja kuiviin sementtiprosesseihin:

Flowrox-venttiilit vaativiin virtauksen-
säätösovelluksiin

  • Pneumaattinen kuljetus
  • Siilon täyttö/tyhjennys
  • Varastosäiliöt
  • Putkistot
  • Pumppujen erotus
  • Säkitys

Raskaan sarjan Flowrox-pumput

  • Seosaineiden annostelu
  • Kemikaalien annostelu
testing
NOTE: Flowrox sells valve and pump businesses to Neles
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles