Skip to content

Turvallista, luotettavaa ja ympäristöystävällistä

Yli 18 000 Flowroxin pumppua ja venttiiliä toimii tälläkin hetkellä yli 1 150 veden ja jäteveden käsittelyn kohteessa ympäri maailmaa. Luotettavat tuotteet sopivat vaativimpiinkin käyttökohteisiin. Ympäristöratkaisujen tuotelinjan myötä teollisten ratkaisujen tarjontamme laajenee virtauksenhallinnasta myös vesien ja lietteiden käsittelyratkaisuihin.

Asiakkaan haasteet

Virtauksen sulku ja säätö ovat kaksi jätevedenkäsittelyn tärkeintä tehtävää. Veden ja jäteveden käsittelyprosesseissa käytetään useimmiten erittäin kuluttavia ja syövyttäviä aineita, jotka edellyttävät laadukkaita laitteistoja. Laitteiden on oltava turvallisia ja luotettavia sen lisäksi, että ne kestävät vaativia prosesseja. Useimmat jäteveden puhdistuslaitokset esimerkiksi käyttävät otsoni-, UV- tai kemikaalipohjaista käsittelyä. Jokainen niistä aiheuttaa joko suuria energiakustannuksia, samentumista tai kemikaalien käsittelyriskejä. Tälle teollisuudenalalle vaativaan käyttöön tarkoitettujen kestävien tuotteiden ja ympäristöratkaisujen avulla Flowrox auttaa tuomaan säästöjä veden, jätteen, jäteveden ja prosessinesteiden käsittelyssä sekä parantamaan yleistä turvallisuutta.

Flowrox-ratkaisu

Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita, jotka voidaan räätälöidä asiakkaan eri tarpeisiin ja käyttötarkoituksiin vesi- ja jätevesiteollisuudessa. Flowrox-venttiilit kestävät hankaavia ja syövyttäviä olosuhteita. Lisäksi ne auttavat suojelemaan ympäristöä ja pitämään prosessit tehokkaina. Flowrox-pumput ja Packaged Pumping SystemsTM  -ratkaisut kestävät vaativimpiakin prosesseja, ja voit luottaa turvallisiin laitteisiin.

Flowrox Plasma Oxidizer poistaa veden orgaanisia haitta-aineita energiatehokkaasti ja pienin huoltokustannuksin. Liikuteltava, geotekstiilipussin sisältävä suodatus- ja kuivatusyksikkö Flowrox GeoBox mahdollistaa kiintoaineiden tai tiivistetyn lietteen helpon ja kustannustehokkaan kuljetuksen. Flowrox-kammiosuodatin toimii täysin automaattisesti sekä on korkealaatuinen, suorituskyvyltään erinomainen ja erittäin toimintavarma. Turvallisuusominaisuudet ja -järjestelmät ovat osa tuotteita. Kaikkia Flowrox-tuotteita voidaan täydentää digitaalisilla palveluilla, jotka yhdistävät minkä tahansa prosessin IIoT:hen (teollinen Internet).

Flowrox-tuotteiden tärkeimpiä käyttökohteita veden- ja jätevedenkäsittelyn prosesseissa:

Luotettava Flowrox-pumpputekniikka

 • Esiselkeytys
 • Jälkiselkeytys ja tertiäärikäsittely
 • Pohjasakka tai rasva
 • Suodattimen syöttö ja vedenpoisto
 • Sakeutusprosessit
 • Mädätys
 • Näytteenotto
 • Lietteen kuivaus

 

Flowrox-kammiosuodatin

 • Kiillotus
 • Jätevesivirrat

 

Raskaan sarjan Flowrox-venttiilit

 • Kalkkiliete
 • Hiililiete
 • Aktiivilietteen käsittely
 • Hiekan poisto
 • Raakaliete
 • Mädätyskaasut
 • Purkuputkisto
 • Takaisinvirtauksen esto

 

Flowrox-ilmastimien käyttökohteita:

 • Hajautettu jätevedenkäsittely, syntypaikkakäsittely
 • Kaatopaikan suotovesien ilmastaminen
 • Kaivosjätevesien ilmastaminen
 • Ilmastusaltaat ja laguunit
 • Tasausaltaat, esi-ilmastus
 • Jälkiasennukset ja kapasiteetin lisääminen
 • Kuumien teollisuusvesien yhtäaikainen jäähdytys
 • Hajuhaittojen hallinta

Flowrox Plasma Oxidizer: vaikuttavaa plasmatekniikkaa

 • Desinfioi veden
 • Poistaa orgaanisen lian
 • Poistaa värin ja hajun
 • Estää kalvojen likaantumisen
 • Puhdistaa laitosten jäähdytysveden
 • Poistaa lääkejäämät

Flowrox GeoBoxin käyttökohteita:

 • Jätevesilietteen kuivaus
 • Lietteen kuivaus
 • Öljyisen lietteen konsentrointi
 • Kiinteiden aineiden ja epäpuhtauksien erotus
 • Saven, hiekan ja muiden hienoainesten suodatus ja kuivaus

Liittyvät tuotteet

testing
NOTE: Flowrox sells valve and pump businesses to Neles
NOTE: Flowrox pump and valve businesses sold to Neles