Skip to content

Flowrox-keskipakopumput

Flowrox-keskipakopumput on suunniteltu erittäin kuluttavien ja syövyttävien lietteiden jatkuvaan pumppaukseen. Kulutusta kestävät pumpun osat on tarkoitettu kaikkein vaativimpiin käyttökohteisiin erityisesti kaivosteollisuudessa ja mineraalien käsittelyssä, mutta myös muilla teollisuudenaloilla, joilla vaaditaan laatua ja kestävyyttä.

Haastavista olosuhteista huolimatta, pumput toimivat luotettavasti hankalissakin prosesseissa.

CF-S keskipakopumput

Flowrox CF-S -keskipakopumppu  on suunniteltu jatkuvaan käyttöön erittäin kuluttaville ja syövyttäville lietteille.

CF-S -keskipakopumput soveltuvat erinomaisesti mm.

 • Jauhinmyllyn purkuun
 • Hydrosykloni-syöttöön
 • Mineraalien käsittelyyn
 • Rikastushiekan käsittelyyn
 • Sokerin jalostukseen ja
 • Muihin teollisiin sovelluksiin

Pumppujen tuotot alkavat matalasta 2,3 m3/h virtauksesta ja yltävät jopa 4 000 m3/h saakka. Yksiportaisella Flowrox CF-S -keskipakopumpulla voidaan saavuttaa yli 76 metrin nostokorkeus, ja sen hyötysuhde verrattuna kulumiseen on hyvä. Flowrox CF-S -pumpussa on kaksiosainen pesä huollon helpottamiseksi ja siihen on saatavilla erilaisia vuorausmateriaaleja.

 

Älykäs vaihtoehto

Flowrox Digital Services on uusi tapa yhdistää virtauksensäätötuotteet teolliseen esineiden Internetiin (IIoT). Se parantaa tuottavuutta optimoinnin ja reaaliaikaisen ennustettavuuden avulla. Järjestelmän avulla voidaan ennakoida vikoja ja säästyä odottamattomilta seisokeilta. Järjestelmä voidaan liittää yksittäiseen laitteeseen tai integroida olemassa olevaan ohjausjärjestelmään.

Flowrox CF-S -keskipakopumppu sopii monenlaisten kuluttavien ja syövyttävien lietteiden pumppaukseen.

CF-V -keskipakopumput

Flowrox CF-V on pystymallinen keskipakopumppu, mikä on suunniteltu jatkuvaan pumppaukseen raskaan teollisuuden käyttökohteisiin. Kulutusta kestävät osat on suunniteltu kuluttavien ja syövyttävien lietteiden pumppaukseen kaivoista tai altaista.

 

CF-V -keskipakopumput soveltuvat erinomaisesti mm.

 • Kaivopumpuiksi
 • Soran ja hiekan pumppaukseen
 • Mineraalien käsittelyyn
 • Kemiallisiin prosesseihin
 • Jätevesien käsittelyyn

Pumppujen tuotot yltävät jopa 1 135 m3/h saakka. Flowrox CF-V -keskipakopumpulla voidaan saavuttaa yli 50 metrin nostokorkeus ja imusyvyys 3,6 metriin saakka erillistä imujalkaa apuna käyttäen. Kulutusosat ovat useimmiten elastomeerista tai kromiseoksesta valmistettuja ja suunniteltu helposti vaihdettaviksi, jolloin pumppujen huoltoaika on lyhyt.

 

Luotettavat pumppausratkaisut

Keskipakopumppujen lisäksi Flowroxin valikoimassa on letkupumppuja vaativiin lietteiden siirto- ja annostelukäyttöön. Flowrox-letkupumpuissa on ainutlaatuinen rullaava toimintaperiaate, minkä vuoksi ne soveltuvat hyvin kiintoainepitoisten lietteiden sekä muiden kuluttavien, syövyttävien, viskoottisten ja kiteytyvien väliaineiden pumppaukseen ja annosteluun.

Flowroxin valikoimassa on myös uusia, älykkäitä virtauksensäätöratkaisuja ja kattavia toimituksen jälkeisiä palveluita. Flowrox tunnetaan erityisesti vaativien käyttökohteiden venttiilien ja pumppujen johtavana valmistajana ja toimittajana yli 40 vuoden kokemuksella.

CF-V -keskipakopumppu

Flowrox CF-V -keskipakopumppu sopii erityisesti kuluttavien ja syövyttävien lietteiden pumppaukseen kaivoista tai altaista.

Hyödyt ja ominaisuudet

Erittäin kestävä rakenne

Laaja materiaalivalikoima

Vaihdettavat kulutusosat metallista ja elastomeerista

Kaksiosainen pesä huollon helpottamiseksi

Pienempi akselin kuluminen, pitempi narutiivisteen käyttöikä

testing