Skip to content

Tehokasta vedenpuhdistus-teknologiaa

Flowrox Plasma Oxidizer™ on tehokas kylmäplasmatekniikka teollista vedenpuhdistusta varten. Plasman avulla luodut oksidantit poistavat värin, hajun ja orgaaniset jäämät tehokkaasti sekä desinfioivat veden. Flowrox Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on loistava vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

 

 

Flowrox Plasma Oxidizer korvaa kemikaalit plasmalla

Flowrox Plasma Oxidizer on ainutlaatuinen teollisuuden vedenkäsittelyteknologia, jossa kylmäplasma on suorassa kosketuksessa veteen ja tuhoaa liuenneet orgaaniset epäpuhtaudet. Puhdistettua vettä saadaan nyt täysin kemikaalittomalla prosessilla. Teknologiaa pidetään suunnannäyttäjänä hapettamiseen perustuvassa vedenkäsittelyssä. Sen ansiosta ei tarvitse kuljettaa, varastoida ja käsitellä riskialttiita desinfiointiaineita, jolloin kustannukset ja ympäristöriskit vähenevät. Turvallinen, taloudellinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu.

Corona vedenpuhdistus plasmateknologia

Flowrox Plasma Oxidizer -vedenpuhdistusjärjestelmä on vaihtoehto otsoni-, UV- ja kemikaalikäsittelyille.

Flowrox Plasma Oxidizer soveltuu muun muassa:

 • Värin- ja hajunpoistoon, juomaveden desinfiointiin
 • Mikropitoisuuksien kuten lääkeainejäämien poistoon biologisesti käsitellyistä jätevesistä
 • Biofilmien ehkäisy lämmönsiirtimillä ja suodatuskalvoilla
 • Syanaattijäämien tuhoaminen kaivosvesistä
 • Fenolisten ja liuenneiden öljyjakeiden hävittäminen teollisuusvesistä

Miten Flowrox Plasma Oxidizer toimii?

 • Käsiteltävä vesi ohjataan kylmäplasmakentän läpi.
 • Veden ja ympäröivän ilman reagoidessa plasman kanssa muodostuu vahvoja hapettimia.
 • Hapettimet tuhoavat epäpuhtaudet ja desinfioivat veden pitkäkestoisesti.

Täytä yhteydenottolomake  ja pyydä lisätietoja!

Corona vedenpuhdistus - Flowrox

Flowrox Plasma Oxidizer mahdollistaa täysin kemikaalittoman vedenpuhdistusprosessin.

Perinteiset järjestelmät:

Otsonijärjestelmät

 

UV-järjestelmät

 

 

Kemiallinen käsittely

Flowrox Plasma Oxidizerin edut:

 • Vähäisempi energiankulutus
 • Tehokkaampi hapetus samalla rahalla
 • Vankka rakenne: vain ruostumaton
  teräs osuu veteen, ei liikkuvia osia ->
  vähäinen huoltotarve
 • Estää samentumista
 • Ei UV-lamppuja
 • ei kemikaalien logistiikkaa, varastointia tai käyttöä
 • Ei kloorisivutuotteita
 • Täysin sähkötoiminen
 • Vähemmän turvakäytäntöjä

Hyödyt ja ominaisuudet

Matala energiankulutus

Kemikaalivapaa

Huoltovapaa

Operointi normaalissa paineessa ja lämpötilassa

Voimakas hapetus hydroksyyliradikaaleilla

Projektit

10 kW plasmahapetin

Kehitämme entistä suurempaa FPO-plasmahapetinta kaivosteollisuuden suurten volyymien tarpeeseen. Plasmahapetus on tutkitusti erittäin tehokas orgaanisten haitta-ainejäämien poistamiseen kaivosteollisuuden jätevesistä. Teollisuudenalalle ominaisia haitta-aineita ovat esimerkiksi ksantaatit ja syanaatit. Uudella tekniikalla päästään askel lähemmäksi tavoitetta suljetusta vesikierrosta.


Projektia rahoittaa EIT RawMaterials-ohjelman Start-up & SME Booster -ohjelma, jonka rahoittajana toimii EIT, Euroopan unionin toimielin, jota tuetaan Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

 

Projects

Puhtaammat sairaalan jätevedet

Flowrox Plasma Oxidizer ™ tuhoaa 90-99% lääkejäämiä sairaalan jätevesistä. Tämän asennuksen myötä Flowrox on edelläkävijä myös globaalisti, sillä ratkaisu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa!

Järjestelmä hajottaa lääkejäämät sairaalajätevedestä syntypaikalla ennen niiden laimentumista ja sekoittumista julkiseen viemäriverkkoon. Järjestelmän rakentamista keskussairaalaan Lappeenrannassa oli mukana rahoittamassa Lappeenrannan kaupunki sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoa:

 

testing