Skip to content

Digitaaliset Palvelut yhdistävät IIoT:n teollisiin prosesseihin

Flowrox Digitaaliset Palvelut on uusi tapa yhdistää prosessit teolliseen Internetiin (IloT). Digitaaliset palvelut mahdollistavat reaaliaikaisten tietojen saannin paikan päältä Flowrox Malibu™ -online-portaalin kautta. Etäkäytöllä prosesseja tai laitteita voidaan hallita, mitata, analysoida ja vertailla mistä tahansa tietokoneen tai kannettavan laitteen avulla.

Älykkäät seuraavan sukupolven venttiilit, pumput ja suodattimet antavat tietoja luotettavaa ja kustannustehokasta tuotantoa varten. Käyttöpaikkojen reaaliaikaiset tiedot auttavat optimoimaan tuotannon, maksimoimaan tulokset ja minimoimaan odottamattomat seisokit. Digitaaliset palvelut voidaan integroida nykyisiin laitteisiin ja ohjausjärjestelmiin. Se sopii myös yhteen kolmansien osapuolten laitteiden kanssa. Tarkoituksena ei ole korvata nykyisiä järjestelmiä, kuten DCS- ja SCADA-järjestelmiä.

Ilmoitukset laitteiston kunnosta ja ongelmista

Valvo prosesseja ja tutustu tärkeimpiin analyyseihin. Raportteja on helppo luoda ja niissä on selkeä visuaalinen esitystapa halutuista prosessitiedoista.

Ennakoi prosessin haasteet analyysityökalujen avulla

Flowrox Malibu™ ennakoi viat ennen niiden ilmenemistä, jolloin huollot voidaan suunnitella tehokkaasti ja odottamattomat seisokit minimoida.

testing